Matriset

Matriset Ab är ett finländskt programföretag som grundades år 1989. I vår mångsidiga kundkrets ingår bland annat enskilda vägar, kommuner, skogscentraler, företag och bokföringsbyråer. Vi har över tjugo års erfarenhet av förvaltning av privata vägar och programproduktion för branschen.

Winväg – För vägföreningar i Sverige  Pris från 1900 SEK

Program för skötseln av förvaltningen för svenska vägar och andra samfälligheter

Winväg hjälper enskilda väghållare och andra samfälligheter med debiteringslängd, fakturering, andelstal och vägarnas övriga förvaltning.Läs mer…

Wintie – För väglag i Finland Pris från 220 €

Vägenhetsberäkning, slitageersättning, väglagsregister …
Med Wintie kan finländskt väglag göra sin uträkning av vägenheterna samt skriva ut debiteringslängden, sammanträdeskallelsen och fakturorna för vägavgifterna. Läs mer…

Aktuellt: Ny version Wintie 2.6:
– Följer Lantmäteriverkets nya anvisningar (Handbok om fördelning av väghållning för enskilda vägar (5. upplagan, September 2010)
– SEPA (gemensamma eurobetalningsområdet) ändringar (IBAN-kontonumret och BIC-koden)

Hemsidetjänst – För svenska vägföreningar Pris från 350 SEK

Skapa hemsidor enkelt med hemsidetjänst
Sätt text, bilder, nyheter och dokument direkt med Internet-browsern. Färdiga och lättanvända sidlayouter. Läs mer…

Docusend – Skanning och arkivering… Pris från 310 €

Digitalisk arkivering, papperslös bokföring, internet-överföring…
Läs mer på engelska