Matriset Oy

Wintie – Vinkkejä ohjelman käyttöön

Wintien yleisesittely ja ominaisuudet

Wintietä voi käyttää monipuolisesti. Voit käyttää joko pelkkiä perustoimintoja tai hyödyntää edistyneitä toimintoja. Alla on muutamia hyödyllisiä vinkkejä ohjelman käyttöön. Ohjelman perustoiminnot on selostettu ohjelman mukana tulevassa ohjeessa.

Käyttövinkkejä:
– Hyödynnä hiiren kakkospainiketta
– Käyttömaksujen laskenta ja laskutus
– Tieosakkaiden monipuolinen lajittelu
– Kielen vaihto suomesta ruotsiin tai päinvastoin lennossa
– Aseta automaattinen varmuuskopiointi käyttöön
– Tulosteissa käytettävien desimaalien määrä
– Tieyksiköt ja maksuunpanoluettelo vain osalle tiestä
– Voit laatia kokouskutsut helposti Wintiellä
– Tieyksikkölaskuun voidaan päivittää yksiköinnin ja maksuunpanoluettelon muutokset
– Oakastiedot voi kerätä sähköisesti
– Automatisoi kirjeiden postitus
– Siirrä osakkaiden tietoja Excel-taulukosta

Muita vinkkejä:
– Tulostus Pdf-tiedostoksi: doPDF. Ilmainen pdf-tulostinajuri Windowsille, tällä saat tulostettua pdf-tiedostoksi.


Käyttövinkit

Hyödynnä hiiren kakkospainiketta (oikeanpuoleinen painike) lisätessäsi tai poistaessasi tietoja
Napsauttamalla hiiren kakkospainiketta osoitinnuolen ollessa ohjelman vasemman laidan kansioiden päällä avautuu valikko, josta voidaan valita eri toimintoja mm. lisää osakas, lisää sivuhaara, lisää uusi tieyksikkölasku jne.

Käyttömaksujen laskenta ja laskutus
Ohjelmasta voidaan tulostaa oma maksuunpanoluettelo tien käyttömaksujen perimiseksi. Maksuunpanoluettelosta tiedot siirtyvät suoraan laskutukseen. Tiekunnan osakkaiden käyttömaksut voidaan periä samalla laskulla kuin tieyksikkömaksutkin.

Tieosakkaiden monipuolinen lajittelu
Osakkaiden lajittelu haluttuun järjestykseen onnistuu helposti. Lajittelu –valinnalla osakkaat voidaan järjestää mm. liikennelajeittain, tieosakastyypin, osakasnumeron tai vaikkapa liittymän etäisyyden perusteella. Lajitella voi myös omistajan nimen tai kiinteistön nimen mukaan.

Kielen vaihto suomesta ruotsiin tai päinvastoin lennossa
Suomessa on paljon tiekuntia, joilla on äidinkieleltään sekä suomen- että ruotsinkielisiä osakkaita. Jokainen haluaa palvelua myös tiekunnasta päin omalla äidinkielellään. Samaa aineistoa voidaan Wintiessä käsitellä molemmilla kielillä ja esim. laskut tulostaa kullekin osakkaalle joko suomeksi tai ruotsiksi.

Aseta automaattinen varmuuskopiointi käyttöön
Käyttäjän asetuksissa voidaan määritellä mihin kansioon ja kuinka usein Wintie tekee automaattisesti varmuuskopion tehdyistä töistä. Tämä helpottaa ongelmatilanteissa, esim. käytön aikaisen sähkökatkoksen jälkeen, tietojen palauttamista. Ota varmuuskopiot säännöllisesti myös jollekin toiselle medialle (toinen kovalevy, CD, verkkolevy tms.) mahdollisten kovalevyrikkojen varalta.

Tulosteissa käytettävien desimaalien määrä
Käyttäjän asetuksissa voidaan asettaa kuinka monella desimaalilla tulosteissa esitetään tieyksiköt, käyttömaksujen tieyksiköt, tonnikilometrit ja maksimikustannustarkastelun kertoimet. (Kuva yläpuolella)

Tieyksiköt ja maksuunpanoluettelo voidaan tulostaa myös vain osalle tiestä
Joskus on tarpeen erottaa yksiköistä vain niiden osakkaiden osuus, jotka käyttävän tiettyä tie osaa. Tämä tulee esille esim. tiellä olevan sillan peruskorjauksen yhteydessä. Wintiellä voidaan erottaa halutulle tievälille tai tienhaaralle omat yksiköt ilman, että kyseinen tieväli yksiköidään uudestaan. Valinta löytyy Tieyksiköt ja maksuunpanoluettelo –ikkunassa.

Voit laatia kokouskutsut helposti Wintiellä
Wintien osakastiedotteella voidaan helposti hoitaa mm. kokouskutsut. Ohjelma poimii yhteystiedot osakastiedoista ja tekee kullekin osakkaalle oman kutsun. Osakastiedote –tuloste sopii ns. isoikkunakirjekuoreen, jolloin erillistä osoitetarrojen tulostusta ei tarvita. Kuoressa näkyy myös lähettäjän (tiekunnan) yhteystiedot, jolloin ne kutsut jotka eivät löydä perille palautuvat takaisin. Tiedotteet ja kokouskutsut voi lähettää myös Matrisetin postituspalvelun avulla

Tieyksikkölaskuun voidaan päivittää yksiköinnin ja maksuunpanoluettelon muutokset
Jos teet muutoksia yksiköintiin, muuttuvat myös laskutusperusteet. Jos olet luonut jo laskupohjan, voit päivittää sitä tehdyillä muutoksilla painamalla Laskuttaja -välilehdellä ”Automaattinen päivitys” valinnalla. Mikäli automaattinen päivitys ei ole päällä pysyy luotu laskupohja ennallaa yksiköintiin tehdyistä muutoksista huolimatta.

Osakastiedot voi kerätä sähköisesti Internetin välityksellä
Ylläpitosopimus sisältää myös tiekunnan kotisivujen luontimahdollisuuden ja Internet-pohjaisen osakastietojen keruujärjestelmän käyttöoikeuden. Tiekunnan osakas täyttää osakastietonsa Tiekunta.fi -osoitteen alla olevilla tiekunnan kotisivuilla ja täytetyt tiedot saa siirrettyä suoraan Wintiehen. Palvelun käyttöönotto tapahtuu asiakassivuilta.

Automatisoi kirjeiden postitus
Paperikirjeiden postituspalvelu vähentää postitukseen kuluvaa työmäärää. Laskut, kokouskutsut ja tiedotteet saa Wintiestä postin kuljetettavaksi Matrisetin postituspalvelun avulla. Kirjeen 1. sivun tulostus, kuoritus ja postitus kotimaahan 2. luokassa vain 1,19 €/kirje (1. luokassa 1,39 €/kirje) , lisäsivut 0,10 €/lisasivu. Postituspalvelun käyttö edellyttää voimassaolevaa ylläpitosopimusta. Postituspalvelun käyttöohje (pdf)

Siirrä osakkaiden yhteys- ja kiinteistötietoja Excel-taulukosta

Voit siirtää kiinteistö-, omistaja- ja yhteystietoja Excel-taulukosta. Maalaa siirrettävät sarakkeet ja kopioi alue leikepäydälle (Ctrl+C). Valitse Wintiessä yläreunan valikosta Muokkaa -> Liitä. Tällöin avautuu ikkuna, missä näkyy kopioimasi tiedot. Aseta sarakeotsikot kohdilleen ja valitse ok.


Tutustu Wintie-ohjelmaan
Tutustu NetWintie-palveluun
Siirry etusivulle