Matriset Oy

Wintie-ohjelmisto tiekuntien hallinnon hoitoon

Hinta alk. 220 €

Wintiellä tiekunta voi laatia yksikkölaskelman sekä tulostaa maksuunpanoluettelon, tiemaksulaskut ja kokouskutsut. Lisäoptiona on myös kirjanpito.

Yksikkölaskelman päivitys käy helposti ja nopeasti. Yksiköintiosio pohjautuu Maanmittauslaitoksen julkaisemaan käsikirjaan ”Yksityisteiden tienpidon osittelu”. Wintietä voidaan käyttää sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Wintietä käyttävät tiekuntien lisäksi kunnat, tieisännöitsijät, metsäkeskukset ja monet muut tiekuntien asioita hoitavat yhteisöt ja henkilöt. Yhteensä Wintiellä on hoidettu yli seitsemäntuhannen tiekunnan asioita.

Wintien ominaisuuksia tiekunnille:

Osakkaan perustiedot

 • Yksiköinti (tien ositus, pohjana maanmittauslaitoksen ohjeet)
 • Laskutus
 • Maksuunpanoluettelon laadinta
 • Kirjeen laadinta osakkaille (esim. kokouskutsu)
 • Tiekunnan kirjanpito (Lisäosa)
 • Käyttömaksut (laskenta ja laskutus)
 • Tien haaroille tai tien osalle voidaan määrittää omat yksiköt
 • Osakkaiden monipuolinen lajittelu
 • Metsälön liikenteessä hakkuumäärän arviointi joko keskimääräisen kasvun mukaan tai metsätaloussuunnitelmasta.
 • Tieyksikkömaksulaskuun voidaan liittää osakaskohtaisesti myös muita veloituksia (esim. jätemaksut) ja hyvityksiä.
 • Paperikirjeiden postituspalvelu vähentää postitukseen kuluvaa työmäärää. Laskut, kokouskutsut ja tiedotteet saa Wintiestä postin kuljetettavaksi Matrisetin postituspalvelun avulla.
 • Lisää ominaisuuksia ja vertailu

Katso myös NetWintie

Tilaa Wintie

Lisäksi erityisesti kuntien tarpeisiin:

 • Kunnossapitoluokan määritys
 • Tiekuntatiedotteen laadinta

Tulosteet:

 • Tieyksikkölaskelma
 • Avustuslaskelma
 • Laskelman perustiedot
 • Osakasluettelo osakkaineen
 • Maksuunpanoluettelo
 • Tieyksikkömaksujen laskut
 • Osakastiedote (esim. kokouskutsut)
 • Kirjanpidon tulosteet

Osakastietojen keruu:

Asiakkaiden pyynnöstä olemme kehittäneet yksiköintiä helpottamaan kaksiosaisen ja itsejäljentävän osakastietojen keruulomakkeen. Tieosakas täyttää lomakkeen sekä palauttaa toisen kappaleen tiekuntaan, jossa tiedot voidaan syöttää Wintie-ohjelmaan sekä suorittaa yksiköinti ohjeiden mukaan. Osakastiedot voi kerätä myös sähköisesti kotisivupalvelun avulla.

Vinkkejä

Wintie tarjoaa monipulisia ominaisuuksia eri tarpeisiin. Voit käyttää pelkkiä perustoimintoja tai hyödyntää edistyneitä lisäominaisuuksia. Vinkkejä Wintien käyttöön.